.ּO5/&PL tL8"MODELEXTNT966700000000120230109 Uѐ$NT966701000000020160509LD:GS510 DRAMINFO COMMINFO VT_S2  Q % ( !P$F@I@$@"@,@214@+@'9(@ @!@17&*)3h #DRAMX p\ |~n%-D_MODEL_F43LOT_ -D_BIN_NAME_=VT_S2 -D_BIN_NAME_T_=FW96670T -D_EMBMEM_BLK_SIZE_=0x10000 -D_BOARD_DRAM_ADDR_=0x00000000 -D_BOARD_DRAM_SIZE_=0x20000000 -D_BOARD_REV_ADDR_=0x00000000 -D_BOARD_REV_SIZE_=0x00002000 -D_BOARD_IPC_ADDR_=0x00002000 -D_BOARD_IPC_SIZE_=0x000FF000 -D_BOARD_LINUX_ADDR_=0x00000000 -D_BOARD_LINUX_SIZE_=0x00000000 -D_BOARD_UBOOT_ADDR_=0x07900000 -D_BOARD_UBOOT_SIZE_=0x00700000 -D_BOARD_UITRON_ADDR_=0x00A40000 -D_BOARD_UITRON_SIZE_=0x1F5C0000 -D_BOARD_UITRON_RESV_SIZE_=0x00000000 -D_BOARD_ECOS_ADDR_=0x00200000 -D_BOARD_ECOS_SIZE_=0x00840000 -D_BOARD_RAMDISK_ADDR_=0x00000000 -D_BOARD_RAMDISK_SIZE_=0x00000000 -D_BOARD_DSP1_ADDR_=0x00101000 -D_BOARD_DSP1_SIZE_=0x000FF000 -D_BOARD_DSP2_ADDR_= -D_BOARD_DSP2_SIZE_= -D_BOARD_LOADER_ADDR_=0xC07C0000 -D_BOARD_LOADER_SIZE_=0x0000A000 -D_BOARD_EXTDRAM_ADDR_= -D_BOARD_EXTDRAM_SIZE_= -D_CHIP_96670_ -D_CHIP_NAME_=NT96670 -D_FW_NAME_=FW96670A.bin -D_RUN_NAME_=FW96670T.bin -D_EXT_NAME_=FW96670A.ext.bin -D_MODELEXT_BUILT_IN_OFF_ -D_MODELEXT_F43LOT_ -D_HW_MP_STAGE_ -D_FW_TYPE_NORMAL_ -D_KEY_METHOD_NONE_ -D_CPU1_ECOS_ -D_CPU2_ECOS_ -D_DSP1_NONE_ -D_DSP2_NONE_ -D_NETWORK_CPU1_ -D_GPROF_TOOL_OFF_ -D_DEVICE_ -D__ -D_NVT_ETHERNET_EQOS_ -D_NVT_SDIO_WIFI_RTK_ -D_NVT_USB_WIFI_NONE_ -D_NVT_USB_4G_NONE_ -D_WIFI_RTK_MDL_8189ftv_ -D_WIFI_BRCM_MDL_43455c0_ampk6255c0_ -D_WIFI_NVT_MDL_18211_ -D_CMOS_OS05A10M_2L_ -D_CMOS_IMX307M_2L_;NT96670FFFFFFFF20230109Uh@Z3`<*{' z{`|+л+CODEINFO g,T8) @@(@0@<5(@<5@@<5@<P@@@@BH@ $X@@@` <*)%% <Kj1 $(K%<`5x@<B$x@ $`@ $`@<h@<c4`@H@ $X@iZ'bl,phPfX<TXdXxkX`Xbp608550"ȭ8Dl\HpSY"4سܺX,pt(Fnvtrtspd_ecos iperf iperfc iperfresult"drvmib`wpsPwifihcping nvtrtspd@&kerkill_threlease_thsp,!psifconfigdmaciwprivrssi|getmibsetmibob odow<ibidd\iworflirfp2pcmdwlan0PshowMMhUUYbMhU,t =8R X8Rt(X8R䞱XMX8RbXTMbȎXTMbЎXTMb؎XTMbXTMbXTMtX8R8R8RX8RX8R X8R Z8RbhXMbtXMbXM|X$Xl XMpXMt(XM8b8XMx@XM@XMb,XM`h(;h4;gD;gP;X@gX;fd;fp;hf|; f;$e;;e;;He;;e;Ld<`hd(<@< dL<d<cp<tc<i<Hc<c<<b<<DZ<Xb<dX<< ^\9=]=0=\<=P=dZX=l=Zx==L\==[== \==4[=>l2?uV|@@w@OOO٦O>>>I>ܜUDI(>H4>TH@>P>GX>d>El>x>dG|>XF>>`F>>E>>F>wwwmwwtww\swwqwx@px xp$x8x|pHxݭ؃8`V0ȇP(HhtĄ̄$߭0\ޭhpޭXݭąܭdPQH\hH(ܭwwĆh̆loШoԨDYnbVMMMM $M8M @MXM`MxMT |MM( MYd MNNNְN(Nʰ0NHNXPNNNN(NHN NxYN0YN8YNYNYNYNYNYN`YNZN4ZN$ZN0ZNLZNTZNhZN tZNZN ZNZNڱZNZNZN[N[NNYNNNNYNN,N4NYN4DNN NN{,NDQkDN?'O'OG 'OxM8OYN/ 8OkOlOlO@lO0lO?8lOXlO=`lO|lOP;lOlO:lOlO5lOlO7lO{O{O{Oت{O\OdOtO|xOOܸOO OOOĝOxԝOOвOOĸOO OwŸw$Oĸ0OOO|UĪO$S\0ԪOOOOO|܅O{OOOt(OPOXOlOGxOOXOOP\O(O(K4OdOUtOO>OOvOPOt\O0O`p$OPPXPPP|DPPP'P(P(PM (PL(PPX(P(P(P4P4P4P4]4PP|U0ĪO$S\\ԪOPPP|ЄPPxPP@$PT >T(>T!4>TP>T!\>Tt>T-|>T>T >T>Tx*>T>T'>T?T"$?TD?Tt"P?Tl?T%x?T?T ?T8tT@tT|\tThtTpttT:QԔtT:Q8tTtzT|zT|4\tTzTzTzTTzTzTzTzTzT~T~T|\tTTPT8TLULU(LU;4LUTLU:\LUĄ9LU(`V8LULU7LUMU6MU@MU6LMUdMU`(pMUMUh)MUMU(MUSUYUUU|dU O8U|HUYVYVYV+YVhtT4+ZVmZ,nZZ,nZV8l0ZTZk`Z`ZhZZyZD3\L3\Ђ,4\D4\̄P4\`4\}p4\4\4x4\4\u5\(5\u45\\5\0sd5\'<@!4'! B$D<8¯0 B$¯$ ¯$4$¯'S@g<'W0 ! ( "$¯< ¯$ ¯) "ėŗV>) " ėŗV>) $"!("4!0,(8'@)"<) ėŗV>) ėŗV>) $(!! '/A)<$\$0 ! 0 <0 Q$<0 P$<0 |O$$)H)4`<\$0 >$P) ! 4`@P4`1H)V<ŌP) $ H)\<'<0! 4,($,$ů!0 Ưŏ$Ə<0 l$!$40,($ 8'Œ@@5, 2 %$$$5<4 $\$&0 &<$%< ADq:) ݋) ) ,G) $* !(cI) ԋ) ¯C$b'W) ! 7) ! ԋ) <B@PǏ\@P&%<0 <$"@P% @%<0 X$3@$="V!$4 !0) 0 $&0 E&!$ (''P4TLHD@<8! !!TPLHD@<84X'$ /$(' ,4 !(! $ ',ҏ2 (я Ï$(2r Cp* << & &!sW) $$s&! !(!0!8 0 t Ï!TPLHD@<84X'<@) 7@g<)@g<bB$D,bg<`C`Tg<$5) P^) <3&0 /$@P3&/$0 3&E$<$$ C\&P) $`&0 \8$!!<840,($@'<<7$0 <>$!!<840,($@'<7$0 <>$!!<840,($@',o/ ! *@_<$$6. $&0 $g<$! ,+ C$/C!,+ ! $ C$&~. !($&$6. $)$<<7$T>$0 7&<<8$0 <>$)!m* _<%z5 A$%z5 A$0 $ߗ)$$kB!8@<89$<>&0 !0)$&! $1#$ + !8`$0 U$<0 9$)`$0 <>&)$<9$0 !(! !(=#$ + !8)$&O)!'<\9$) !!''<p9$0 !<4$. 4!$''W<!'x$M; ŏ<0 |9$Ə<4. $!$ ''<9$0 !<4$. 4!$''<9$0 !<4$. 4!$''<9$0 !<4$. 4!$''<9$0 !<4$. 4!$''<9$0 !<4$. 4!$''$P) !<0 9$<4$. 4!$''<9$0 !<4$. 4!$''<:$0 !< 4$. !0!$''<:$0 !<4$. 4!$''<0:$0 !<4$. 4!$''<H:$0 !<4$. 4!$''<X:$0 !<4$. 4!$''<h:$0 !<4$. 4!$''<t:$0 !<4$. 4!$''<:$0 !<4$. 4!$''<:$0 !<4$. 4!$''<:$0 !<4$. 4!$''<:$0 !<4$. 4!$''<:$0 !<4$. 4!$''<:$0 !<4$. 4!$''<:$0 !<4$. 4!$''<:$0 !<4$. !0!$''<:$0 !<4$. 4!$''<:$0 !_<$6. !(i. $!$''$!(!5<4 !0! !(5<4 !0$!(5<4 !0!''! $!5<4 $$$5<4 $$$5<4 $! $5<4 $$$5<4 $$$5<4 $$!(5<4 !0! !(5<4 $$!(5<4 !0!''!!!''!!''$!(3 !!''! $!5<4 2$! $5<4 $!$''! $!5<4 !0! !(5<4 !0!$''! $!5<4 !0! !(5<4 $!$''$* !@!$'* $@T!$* $!$''<!(!. 4+3 $$!$''+$* !$ CP!P) $\<mcCP!U) @!'U) @T!3 I)!'<xn$"3 !<-6 xF$!\<@jb''! 7 !B0@$3 $<3 j$+3 $@$3 @$3 $!'3 !(<3 j$+3 $@$3 !(!'G5 @T$<<>$0 >$3; $' ,! @!0<<>$0 ?$!'<>B$ C|@<4. !()!<. !()!<4. !()!<4$. $)!<4$. $)!<4$. $)!<4$. !0)!<4$. !0)!<4. !()!<4. !()!'!!''$!!'' $P) !$CCP* $${CŒ@PŒ@! (,Œ0¯Œ 4¯$Œbg<'c`P(g<'>Uƌ(,ÌH. @'Xǯ $''$dǧ@'>ɧDȯ|ïfҧhѯlǯpƯ@ѯLѯRҧTѯ\Ư`ѯ2 ¯ӏ׏֏Տяҏ$H?$0 $!''`<ȿ$!6. !(9V) !''!!!''G5 !G5 $ CP!G5 !B8B,'$'g<'~B$!C!! 'ԋ) B@T) @Ti. *$\$`?$0 G$!''+ !K) Y$* $) _< $6. !(!''$P) ! $P) !@_<`$~. !(! ''$P) !$P) !@_<`$6. !(! ''$!< !!4!($. !$*8*@C$>$! @*B$`! $*@*Hb$>$)! `g<<\C!(`lH$0 ,¯,]<$\F!(. ,ǯL. ,Ǐ$4. !((¯Nd&0 /$d@$0 $N<0 T$`<4*$g@ii* B,Z@T_4*$g 4*$g@$&0 /$@P%&/$0 $&E$<<$$0 $<0 <$P) $<4!0@. $,4*$&0 /$@P%&/$0 $&E$<bg<$xD"gC&/$0 <@P&/$0 &E$Hg&&0 $0 &gF! ~. $!$<840,($ @'c$c,`&/$x@0 <@&/$0 &E$&Hg&0 $0 &t* )9*!&/$0 <@&/$0 &E$&$0 Hg&<0 <$N) ! j9*g<. !()9*!'0, 4($!!!n!g* @B$B0@ _<$b7 $8C* !$ 'BC>*c,'_<8$!$$6. $!$''<ÌB4b!!$ 'g< $hbT!) $E4) $qA* ! ) !(\<{$6. !(!$h$ ''>* !!''!_<<0$!4!<4,( . !) $_* @*!$٦) $* $$MCPg< * $@P8jd$=DP8j`8jd$* $* $!(@$* b<ii* B,7@C$* !($* !(i]** $$5V!@* $$&C* $$:Cgj* + $tj*g<'$ !, $PP@<{2 $BCg|*mCmc$I|*mii* <B,"@tk# $%bm<&0 /$@&/$0 &E$<<$ܿ$0 $<0 $g<${*mC $bg<$mC{*mii* @tk#{*!m* <%z5 A$%z5 A$|*&ii* -B,/@T!||*g$$Xn@. ! $G&0 $&0 Td&* + , * 'k. G$+ $CÏ$b_<. $E@_@pVP; ! _<<$!(%8 . !0&*@R&dÏ!(&. f* $&. $. !TPLHD@<840X'<0 $ŏ<0 4΄$!!TPLHD@<840X'<<΄$0 8Х$*&*tk`T&e*'!(_<L&!. g<rBB$B0C,`$*8*@b$>$! `*c$@! g<`rfH&. !(L. B C!bH&Q B!Q4. !($!(@* ¯ $C%(D `! _< $~. !(F* _<2$6. !($*8*@b$>$! `*c$@! g< s0D&. !(L. " #!b0D&Q B!Q4. !($* !(@_<2$~. !(_*< . !8"!(! @!8@B0$@!0+ s&%8U!(! @ . !0'!(! @ . $ &+ @$ !(!3! @"$B0@$ . "!(! @!8@B0@!0 . ! @'!(! @ . $ &+@ s&$+. D&L. <* !0@D&. !(`<6$!(. $`<6$!(. $<Ə@Ǐ! 0 4!$40,($ 8''< !!!d&/$$0 !@e&/$0 d&E$<<$$0 $N<0 T$C$_C $CTh) !V<< $]* $!!,($ 0'!(ǯ* $=* Ǐ!0 > $]* !(!!,($ 0'D*$'0$($, !!C@Џ1$)C<<ǯ $X*$0 ,$Ǐ!0 = $]* $!!,($ 0'!(ǯ* $=* Ǐ!0 = $]* !(!!,($ 0'|*$'0!<($4, !$&/$!!0 Hҏ@P%&/$0 $&E$<<$$0 t*&

$]* $!!,($ 0'!(ǯ* $=* Ǐ!0 >$]* !(!!,($ 0'L*$'0$($, !!C@Џ1$)C<<ǯ $<,$0 Q $Ǐ!0 ?$]* $!!,($ 0'!(ǯ* $=* Ǐ!0 ?$]* !(!!,($ 0'*$'0,(4$!B$B0C,!!`HЏ<< $X,$0 . $!0@!8 $ $]* $!!40,($8'<d)c$ b|@$!(ǯ* m$=* Ǐ`<f0%2$t%%!00 P$r($$R&$B!(D$0 $($62!D%$*%ehF%tY<<0 ($*$'<$ $$F; ! @b0 ! @!0@! `κ0 !(@(@h< @<'! e* !(`! `y5 "$h+!8'!!+ $C!(* $=* !$ 'Z+Ќ'!!+ $C!(* $=* !$ 's+Ќ'!!+ $C!(* $=* !$ '+Ќ'!!+ $C!(* $=* !$ '+Ќ'=* !!$''!!+ $ C<<1$,5$0 !0!(* $!$ '+Ќ'!!!+ $C<1$0 !(!(* x$+ 0 d$"9+ `<$0 $<0 4$<<5$?$0 ?$g<$=* ~C-, $, + 0 $f-6 !$ '' !i. $!$ 'Ќ$<$0 $N<0 T$`<< $4}0 !0! ''`<< $!4}0 !0!''<<<9$,7$!0 9$ $P) !($s* $`i* ! + !$''<<<9$,7$!0 9$$s* $`i* ! + !$''`<< $!4}0 !0!''<<<|9$,7$!0 9$$s* $m* 0+ $`i* ! D+ !$''(!$P) Ќ`$B$e! !B$'<<H$0 (R$!$''<!,($ &h#$!$0]* !! ''D#$!$0]* !! ''B#$!$0]* !! ''?#$!$0]* !! '';#$!$0]* !! ''8#$!$0]* !! ''6#$!$0]* !! ''5#$!$0]* !! ''3#$!$0]* !! ''2#$!$0]* !! ''0#$!$0]* !! '')#$!$0]* !! ''d$ !$Ư0 ǯ8ƏǏ1#$$]* !!$ (''$\`< &|xtpldh`! H @D$P $'!'$0~S! b0 &+P@P0~<@! Q!(+ P'A@ $P'!(7: !Qď$!$bį3+į! ?0 !(@Ï`'b@! @''!(0 $!! '@'B@$ @'+'4+$U\/ 4+&' !<'įů!0%6$H/ ! %6!0H/ $!$ (''!Ì$b$$* !(!C<4Q4+ !(!$'* $!C<4Q4+ $!$''!Ќ^$* !( !C<4Q4+ !(!$ '* ^$!C<4Q4+ $!$ ''!Ќ* $$:<_&0 /$@P_&/$0 _&E$<<$drG&0 $&<0 a$$* $e) B0;@h<_&/$0 <@_&/$0 _&E$drG&$0 $&N<0 T$* $B8 +<* !($* !(<4! $}0 $=+ $* $$* $<4! $}0 $=+ $<4! $}0 $!$ '$* $$* $ >+<$* $$* $ >+<4! $}0 $->+$4! $}0 $->+$4! $}0 $5>+ $4! $}0 $3>+$4! $}0 $/>+$'/$<!0 _&@_&/$0 _&E$<<|o$1$0 $* $E+! $! @$0 !0* $$5C<E++ $<e$0 Xq$h< }E+c>E+! $'H8LD@<4!!P) $\<mc C! @lÏ$c$lïs&d&! <V) |Տ!0@6H/ $<`<4s/ $`<6DH/ $Ď6H/ $$¯8$¯!$!(* ! @! @!(* !@QpϏbp+q R&!(* ! @!(! @* ¯¯&<<ӥ4! '`$ @$pS+ + ! @! !(8 !0V+<#$!8 + ¯d+ !(@j+@<<B4$!(,¯s 0 (ЯV1?p+ѯjr+|$q+ 4'!$Ќ}* ! !(@o+ ! 0 &T! `r#C0 !(0 ! ! 0 !(! @!( $}0 !80 $+@$z+!`< <܂$!(@0 bz+!ŏ <0 $ŏ* $* $`<<@$!4!8@}0 $z+!<0 Xv$ŏ ,@<!(0 lv$ŏ* $* $* ! @`<< 4!8@$}0 @$* $) ! @z+!ŏ* $ŏ <0 $* $`<<@$!4!8@}0 $z+!ŏ* $ŏ<0 ,v$* $`<<@$ 4!8@}0 $z+!ŏ* $ŏ <0 L$* $`<<@$ !4!8@}0 $z+!ŏ* $ŏ <0 `$* $`<<@$!4!8@}0 $z+!ŏ* $ŏ <0 p$* $`<<@$!4!8@}0 $z+!0 $z+'! mQ5 !!$'',! @!0`<1B$!F!' < <$0 ؇${+!',!@!0#b#0D`<0B$!F!' < <$0 ${+!',!@!0!b#0D`<08B$!F!' < <$0 ${+!',)@!,D@ ,`@@ ,@,z@8,@,@@,<"B$ <<¬,&0 /$@,&/$0 ,&E$< <$$0 2$N<0 T$C|+!<|B$ <<¬,&0 /$@,&/$0 ,&E$< <$$0 $N<0 T$! '<|B$ <34¬,&0 /$@,&/$0 ,&E$< <$$0 $N<0 T$! '<|B$ Rh<<$0 $<&h ;@T < <$ <; $ <ܔ$; !(@ ? @P!,> ++!+x$ ! ++!? ++!?0 $@T!b0 !B,;@P < <+ $C! <; $++!?0 D$#@ <?0 P$"@ <?0 \$J@U<5> ++!+ τ$C! <; $++!+ $C! <; ē$++!G> ++!>> ++!; $++!'((,$ !! @! !#! "> !(!40,(8'B0@T$Ó“+!b'!7@!' < <ï &&!!`"$'$\$R! S!(!T <&1&"@ŏ! 0 !'!(0 $+&0 $+&($0 $+&'¯+!@' $!!! b0 ů<C(;$ Cŏ! !00 !0! $! ('!!$! ('p't|x! @<        h< <$d&?0 Z   h 8Ǝ Z  < E&`&! x'&B$<>  Ǝ     !!$$!'l$!(! 0 ï! 0 `&`&0 'Ŏ$$Ï DįH¯$P¯!$x¯ $¯$|ïLЯ'h<$5$! ¯0 b0 ! &T'0 ¯h<'0 $8Ǝ$($!@ !0`a Î!h<$?'Ưï0 ¯ <$'0 <|'0 Й&Й&0 ' <虥$0 ' <$0 :' <$0 [' < $0 ' < $0 `'> ! !!'! E&`&x'&xB$<>    !!$$ +!B$|DR:$ $dRB4$vds: D4F+ > `&+< Ž'h<$! B$v$ï£0 h< '0 $h < E&`&! x'&B$<> < E&`&! x'&B$<>   !!$$ +$   < E&`&! x'&B$<> < E&`&! x'&lB$<> < E&`&! x'&|B$<>   $$ $"$ +$ E&`&! x'&B$<> < E&`&! x'&B$<> < E&`&! x'&LB$<>   $!$ $ +!d&?0 $@$' <<$! `P; $x'& E&`&! <>   h< h    h<&!$$'l$!(! 0 ï! 0 `&`&0 '!!$+Ï< $?0 &j@   &  Ǝ     !$+$< $?0 &@      &$$+ $'!0PLH!!!$$@T; D!@$'!(@$q0 ! ! 4q; !0 @0 $! `!(0 $$§0 ӯ! !(@q0 $! !0 q; 04 @; ! !!TPLHD@X'; ! +$'0 $`@!d\XTPLHD!+ $@8¯8ŏ+ ! B < <; `$8Џ< < < +$T1&!(; ! `/+ ! B&*`+! <; \$+!; $+!'!0PLH!!!$$@T; D!@$'!(@$q0 ! ! 4q; !0 @!(@$! ,$ ӯq0 $§! !0 q; 74 @; ! !!TPLHD@X'; ! ~+$'X! '\S+ T <; $ “C,2` `D&h< <&?0 &@&<<4$D$`D&X> h<&"@ <Ž@D$> `$$ ! `; !(@=@!0 ŗ; $ďDŏ?0 ! @T! `"@Ž@> i+! #> i+! ? <8$!(@; `¯`Ï + ! `i+! > `$+$+ `$h<<$?0 $@! LŽ@$ <; @$i+! Z<+ `$i+! "@! Ž@$> i+! <; 위$ `D&I+h `D&H+0'LŽ@ `D&X+"< $D$X> `D&X+"'p!8'tlS+ h'8ѓC'!$0 ! 1:+ ! 1.9Ǔ > `&+! <D?0 $^@"$ PbP&b0 ! C$9c,`P <`< E0 & $0 $ <@$0 !(* [$!@$5:`<B3"`< <E5+(3T(r$@$<4$0',@@$$4 $=TN<`, ], J, f, !, , @, , + , c , , N<0 $!$''M, !!$''! [", !!$''!(!<+ ůŏu2 ! @! ''!(.p@#V.`@].r@}.@E4+s@4D4 @ ů, ŏ4@$ @ ů ŏ>$B<>.@]$+$.$:<@$7R< <B44,! D <]. @"V$}$:$ ŏ<B4}$,$4.$ @ ů, ŏ4"V$ @ ů, ŏB4}$,! B44,$4>$ @ ů, ŏ4]$ @ ů, ŏ4 @ ů, ŏƥ$N<Ä$0 !0!,$4}$ @ ů, ŏ' $!!@ @5@N<, @! $"R b!(@< @$!!$ (' Q<$ @!(!!$ ('$ @!(,!< @$!!$ ('N<Ą$0 ƥ$,$N,4@#V,;@T4],@@T4},@T4E4+ 54 @4!!'4 @@$!!'4 @.$!!' @}$,!4 @+$!!'4 @>$!!' @"V$,! @D4,! @]$,!N ,ϥ$'N<NC$CPN<8ŗN<0 ,Մ$:ŗN<0 HՄ$<ŏN<0 dՄ$@ŏN<0 Մ$ŗN<0 Մ$@$C$ CPN<@TN- !!'s- !$''0 $!!&@!(0@$&$ #4+b @(- !!$ ('s- !$$ ('! R- ůŏ$&$(M,,$ R- ůH,,ŏ', @!N, @!N,`,`<>,$s:, $>,`<>,$j<'HB $!X@!`<@$HC$0 ?0 HC$HC23<*b$~||j<$8|D|b!!$ ('j<@"^@c4j<ePD$<$j,3,$N,$7CP(?, $`<#$DC%0<, $DC"$B0 D!($$$D@P$$T$<, $$>,DC"- $ @j<@#,3<- $4CT3, N, ! 3<C0`¯3<B4$P$~p|P>, 3<3<C0`¯0 $j<6PD6p~4$PDp@,s:, $@,'j<h@!<0 J$$h! '',! @!0!@0!0`N`,!-)<4!Dd|?`,!V`,"0$o`,!)<B4$D|D"CT!7C, $>`,! # $$< LB`," $$< "`,"j< LB#+b@)<6)<C, $$@ B0@# $LB!cãÏc#c$##+b@$%< $>`,!'j< $Hc!`!$!$ ('$'ïů`, ¯@!!$ (''$$< $C0 `B0@TjB$ D|j<+(Sg,̟E`<+(Sg,(DE1< 16< ů0ŏ$9P|0! d, 9|0< Tg,!< ů1< B4ŏP|P< Tg,!< ů1< B4ŏP(|P< Tg,!j<&$!$b|1<$49b|T!'- $B0@'$- !(Ï$bN@P2f#0@,@@$ !1<!(! B$+ Fţŏb!0bb2 @b2r@b2y@N<b2_@N<s2d`N<C0 $:bď!TPLHD@<840X'2b22@Pb21<B4|$<W< i,b2@j<1<B|c4DJ|~w@N<@~@N<~@N<~@j$0 P?$ Ïi,p$1$P?$0 s2`RN$0 P?$i,N$0 P?$b2@b2N$0 P?$b2@Ps2Jj,N<1<B4B|j$0 P?$"j,~N<>$0 P?$j,~N<=$0 P?$j,@~1<4|0$¯<¬< ïi, ÏPC, ïgi, Ïmi,j<'!`C0X`<$Dc`<$Dn`<$D`<$D`<$D` <$D`@<$D`<$D@! $!0< $C0` C0< 00< įďj< C0`@C0< 44< įďj<@C0`C0< 88< ïÏ`#($(e (p! #(E('($e ~ @ïÏ`#(C0`<< <<< įďj<<$D`<< @@< įďj<<$D`<< DD< ïÏ`#($(e (p! #(E('($e b~ @ïÏ`#(<$Dz`<< HH< ïÏ`#($(e (p! #(E('($e ~ @ïÏ`#(<$D``<< LL< įďSj<<$DU` << PP< įď@j< <$DJ`@<< TT< įď-j<@<$D?`<< XX< įďj<<$D5@! < \\< įď,P! j<4b @Fl,! ؟b @Xl,0b @m,b @m, b @l,b @l,8b @l,4b @l,ܟb @el,'hld`\XTPLH~, !@N<~, o@`|,,:|,8d$'e c8 (L|,@$$!$G|,<PB'$ B @!(`@N<“C0`E4$ţPB,B @$@TN<,(B4,$, !0z,`|,,$L|,@G|,<,(B4,$, !0$$$$V`<`<@N<\PPN@!(0 Ɨ , ė(–&+'@1&z~, !(c@$@DcŗTBc,B @(p2$@$TB B @@DcŗTBc,(pB @$e@—&"(–+@1&!!TPLHD@<840X'ƗN<`a$0 !( , ė,(–4,0 ď40NN!"0,Bj<,c$!C$8C%8, Gi,ďj<,c$!dN<FN<0h$0 k$$!D@<840,($ H'!0N@!(0 Ɨԏ, ė\–&+'@1&z~ǎ, !(c@$@DcŗTBc,B @(p2$@$TB B @@DcŗTBc,(pB @$e@—&"\–+@1&!!TPLHD@<840X'ƗN<`a$0 !(ԏ, ė,\–4x,0 ď40N!",Bj<`c$!C$8C%8, G/,ďj<`c$!dN<FN<0h$0 l$$!D@<840,($ H'!0N@!(0 Ɨ, ė–&+'@1&z~, !(c@$@DcŗTBc,B @(p2$@$TB B @@DcŗTBc,(pB @$e@—&"–+@1&!!TPLHD@<840X'ƗN<`a$0 !(, ė},–4=,0 ď40N!",Bj@!(0 Ɨ^, ėľ–&+'@1&z~Q, !(c@$@DcŗTBc,B @(p2$@$TB B @@DcŗTBc,(pB @$e@—&"ľ–+@1&!!TPLHD@<840X'ƗN<`a$0 !(^, ėB,ľ–4,0 ď40N!",Bj@!(0 Ɨ#, ė–&+'@1&z~, !(c@$@DcŗTBc,B @(p2$@$TB B @@DcŗTBc,(pB @$e@—&"–+@1&!!TPLHD@<840X'ƗN<`a$0 !(#, ė,–4Ǩ,0 ď40N!"E,Bj0 8į8ďF0@D%<Ï!F!Cc$+0f!$XN0 8į4Ï8ď!(! ,@D&,DȌ!c$VG!+h@!TBƌB @0ŏ!@,ŏ@D",F!(0 4ï4Ïz`j%%F%C!! B|@B|B0@B| B|!B0"'B|#B|$B0%B0&('',! @!00#0Fj`O@O@@j<`&#!OÏb@b<`@$,!0-, , $, !$ ', $k,!$,@!(!0{, $, !$ ',+@$,!0,@$,!0@$,!0O